• Ελληνικά
  • English
  • македонски јазик

Στόχοι

Οι στόχοι του προγράμματος REMEDIC είναι η ανάπτυξη δύο εργαστηριακών μονάδων αφιερωμένων στο χειρισμό και ανάπτυξη βλαστικών κυττάρων, ένα στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και ένα στην Ανωτέρα Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου “St. Kliment Ohridski” της Μπίτολα.

Για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού οι συμβαλλόμενοι εταίροι χρειάστηκε να προχωρήσουν σε διακριτά βήματα, συμπεριλαμβανομένων

  • Την οργάνωση και διαχείριση της υλοποίησης του προγράμματος
  • Την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη της υποδομής που θα φιλοξενήσει τις εργαστηριακές μονάδες
  • Την αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού καθώς και συντονισμό των εγκαταστάσεων
  • Την ανάπτυξη λειτουργικών πρωτοκόλλων για την απομόνωση, τον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση και την αποθήκευση των βλαστικών ή άλλων κυτταρικών τύπων που θα συναποφασιστεί κατά την εξέλιξη του προγράμματος, ανάλογα με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις των κυτταρικών θεραπειών
  • Την ανταλλαγή της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων, της επιστημονικής κοινότητας και την αναζήτηση δεσμών με την αγορά.