• Ελληνικά
  • English
  • македонски јазик

Работни пакети/Активности/Испораки

(кликнете на линковите за да ја видите соодветната содржина за секоја активност)

WP1 Менаџмент и Координација

WP2 Информации и Публикација

WP3 Создавање на чиста соба и административна канцеларија

WP4 Купување на опрема

WP5 Развој на протоколи