• Ελληνικά
  • English
  • македонски јазик

Партнери

Вкупни водечки партнери (LP1) детали

Име на институцијата на англиски јазик

Aristotle University Of Thessaloniki-Special Account For Research Funds-School Of Medicine

Име на институцијата на мајчин јазик

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνάς-Τμήμα Ιατρικής

Краток назив

AUTH

Правен статус

Регулиран со јавното право

Законски застапник

Theodoros Laopoulos

Позиција на законскиот застапник во организацијата

Vice-Rector, Chair οf Special Account οf Research Funds

Лице за контакт на проктот

Email:

Телефон:

Мобилен телефон:

Prof. Dr. Aristeidis Kritis

kritis@med.auth.gr

+302310999007

+306944261779

Менаџер на проектот

Prof Dr. Aristeidis Kritis

Финансиски менаџер

Georgia Petridou

Адреса

Kedea Building, Tritis Septembriou, Zip 54636

Држава

Greece

NUTS III code or equivalent

Thessaloniki

Телефон

+302310995140

e-mail

research@rc.auth.gr

Web страна

www.auth.gr, www.rc.auth.gr

 

 

Водечки партнери (LP2) детали

Име на институцијата на англиски јазик

“St.Kliment Ohridski” University –  Higher Medical School – Bitola

Име на институцијата на мајчин  јазик

Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Висока Медицинска Школа – Битола

Краток назив

UKLO

Правен статус

Регулиран со јавното право

Лице за контакт на проектот

Проф. Др. Сашо Коруновски

Позиција на законскиот застапник во организацијата

Ректор 

Лице за контакт на проектот

Проф. Др. Петар Стефановски

Адреса

Булевар Први Мај бб Битола

Држава

Поранешна Југословенска Република Македонија

NUTS III code or equivalent

Пелагонија

Телефон

+ 389 47 223 788 , +389 47 253268

e-mail

pstefanovski@hotmail.com

Web страна

www.uklo.edu.mk, www.vmsb.uklo.edu.mk