• Ελληνικά
  • English
  • македонски јазик

Προκήρυξη Προγράμματος

«Καλλιέργεια και ταυτοποίηση με κυτταρομετρία ροής Μεσεγχυματικών κυττάρων σε συνθήκες καλής παρασκευαστικής πρακτικής GMP»
Χρόνος υλοποίησης: 29/9-1/10/2016

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα Επιμόρφωσης/Κατάρτισης με τίτλο «Καλλιέργεια και ταυτοποίηση με κυτταρομετρία ροής Μεσεγχυματικών κυττάρων σε συνθήκες καλής παρασκευαστικής πρακτικής GMP».
Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί στο μικρό αμφιθέατρο του εργαστηρίου Φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 29, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου το απόγευμα και το Σάββατο 1η Οκτωβρίου πρωί και απόγευμα.
Για περισσότερες πληροφορίες
http://diaviou.auth.gr/flow_cytometry_gmp

Ημερομηνία έναρξης: 29/09/2016 17:00
Ημερομηνία λήξης: 01/10/2016 17:00