• Ελληνικά
  • English
  • македонски јазик

Συμμετοχή του ReMedic στο 28ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Βιοϋλικών (ESB)

Το 28ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Βιοϋλικών (ESB), θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 4 – 8 Σεπτεμβρίου 2017, στο Μέγαρο-Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών (MAICC).
Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα: www.esb2017.org

Ημερομηνία έναρξης: 04/09/2017 09:00
Ημερομηνία λήξης: 08/09/2017 13:00