• Ελληνικά
  • English
  • македонски јазик

Εκμετάλλευση της δυναμικής του προγράμματος REMEDIC

Προφορική ανακοίνωση με τίτλο ” Το πρόγραμμα REMEDIC ως μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη ιατρικών προϊόντων προηγμένων θεραπειών (advanced-therapy medicinal products, ATMPs) και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη μηχανική ιστών και αναγεννητικής ιατρικής” στο 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Πληροφορική Ιατρικής Εκπαίδευσης- MEI 2015 , η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 18 έως το Σάββατο 20 Ιουνίου, 2015 στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

 

http://mei2015.camei-project.eu

Abstract-MEI-2015-EL

Abstract-MEI-2015-EN

2nd-MEI-2015-Presentation

 

Ημερομηνία έναρξης: 19/06/2015 14:45
Ημερομηνία λήξης: 19/06/2015 15:00