• Ελληνικά
 • English
 • македонски јазик

Εξοπλισμός

Παραδοτέο 4.1.1α

Παραδοτέο 4.1.1β

 • Ένα όργανο κυτταρομετρίας ροής
 • Ένα (1) σύστημα βιοαντιδραστήρα έγχυσης τεσσάρων θαλάμων για κυτταρική ανάπτυξη και τρισδιάστατη κυτταρική καλλιέργεια.
 • Ένα (1) Ανάστροφο Μικροσκόπιο, με φακούς 4x-10x-20x-40x/PH (επικεντρωμένοι) με φθορισμό HBO50W και κάμερα.
 • Δυο (2) θάλαμοι κάθετης νηματικής ροής class ii.
 •  Δύο (2) επωαστικοί κλίβανοι πολλαπλών αερίων
 • Μία (1) φυγόκεντρος
 • Δύο (2) ηλεκτρονικούς λύχνους Bunsen
 •  Ένα (1) λουτρό σφαιριδίων
 • Τρία (3) σετ πιπετών
 • Τρία (3) σετ επαναφορτιζόμενων πουαρ πιπετών
 • Δύο (2) ψυγειοκαταψήκτες
 • Δύο (2) αναρροφήσεις χειρουργείου.
 • ‘Έναν (1) αναδευτήρα roller bottle (κυλιόμενης φιάλης)
 •  Έναν (1) καταψύκτη.
 • Δύο (2) Vortex
 • Μία (1) 8κάναλη πιπέτα
 • Ένα (1) ψυγείο – συντήρηση
 • Τρεις (3) εργαστηριακές καρέκλες