• Ελληνικά
  • English
  • македонски јазик

Εναρκτήρια συνάντηση

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο μικρό αμφιθέατρο του εργαστηρίου Φυσιολογίας της Ιατρική Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Image Gallery: 

 

Ημερομηνία έναρξης: 11/09/2015 11:00
Ημερομηνία λήξης: