• Ελληνικά
  • English
  • македонски јазик

Πλαίσιο του έργου

Η αναγεννητική ιατρική  είναι ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο πεδίο με διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, αξιοποιώντας και εξελίσσοντας το δυναμικό των κυτταρικών θεραπειών, στοχεύοντας στη διατήρηση της υγείας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.  Αυτές οι θεραπείες βελτιώθηκαν πρόσφατα και αναπτύχθηκαν τάχιστα, ενσωματώνοντας επιστημονικά επιτεύγματα που αφορούν την έρευνα των βλαστικών κυττάρων.

Το πρόγραμμα REMEDIC αναπτύχθηκε ως εργαλείο για τη βελτίωση των ήδη υφιστάμενων εγκαταστάσεων των εμπλεκόμενων μερών διευκολύνοντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη δημιουργία ενός πυρήνα στην περιοχή των Βαλκανίων, ικανό να φιλοξενήσει και να εκμεταλλευτεί τα επιτεύγματα της αναγεννητικής ιατρικής.