• Ελληνικά
  • English
  • македонски јазик

Εταίροι

Γενικός Επικεφαλής του έργου 1 (LP1) Λεπτομέρειες
Όνομα ινστιτούτου στα Αγγλικά Aristotle University Of Thessaloniki-Special Account For Research Funds-School Of Medicine
Όνομα ινστιτούτου στη μητρική γλώσσα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνάς-Τμήμα Ιατρικής
Διακριτικός τίτλος ΑΠΘ
Νομικό καθεστώς Δημοσίου δικαίου
Νομικός αντιπρόσωπος Θεόδωρος Λαλόπουλος
Θέση του νομικού αντιπροσώπου στο έργο Αντιπρύτανης, Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Πρόσωπο επικοινωνίας του προγράμματος

Email

Telephone

Mobile

Αριστείδης Κριτής Αν. Καθ. Φυσιολογίας                

kritis@med.auth.gr

+30 2310-999007

+30 6944261779

Διαχειριστής έργου Αριστείδης Κριτής Αν. Καθ. Φυσιολογίας
Διαχειριστής οικονομικών Γεωργία Πετρίδου
Διεύθυνση ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου, Τ.Κ. 54636
Χώρα Ελλάδα
Κωδικός NUTS III Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο +30 2310-995140
e-mail research@rc.auth.gr
website www.auth.gr, www.rc.auth.gr

 

 

Επικεφαλής 2 (LP2) Λεπτομέρειες

Όνομα ινστιτούτου στα Αγγλικά “St.Kliment Ohridski” University –  Higher Medical School – Bitola
Όνομα ινστιτούτου στη μητρική γλώσσα Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Висока Медицинска Школа – Битола
Διακριτικός τίτλος UKLO
Νομικό καθεστώς Δημοσίου δικαίου
Νομικός αντιπρόσωπος Prof. Sasho Korunovski, PhD
Θέση του νομικού αντιπροσώπου στο έργο Αντιπρύτανης
Πρόσωπο επικοινωνίας του προγράμματος Prof. Dr. Petar Stefanofski
Διεύθυνση Bulevar 1 maj bb Bitola
Χώρα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Κωδικός NUTS III Pelagonia
Τηλέφωνο + 389 47 223 788 , +389 47 253268
e-mail pstefanovski@hotmail.com
website www.uklo.edu.mk, www.vmsb.uklo.edu.mk